KIRIKKALE ÇELEBİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MÜNAZARA YARIŞMASI FİNAL KARŞILAŞMASI VE OKUYORUM PROJESİ ÖDÜL TÖRENİ 10 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00 ´DADIR.

MÜNAZARA YARIŞMASI FİNAL KARŞILAŞMASI VE OKUYORUM PROJESİ ÖDÜL TÖRENİ 10 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00  OLUP TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR. Programda Münazara Yarışmasının Finali yapılacaktır.Sonra Ödül Töreni( 1.      Münazara Birincisi2.      En verimli Kitap Okuyan Ödülü3.      En çok kitap okuyan ödülü ve 4.      Hızlı Okuma Kursu Sertifikaları sahiplerine takdim edilecektir. Proje Çelebi İlçesi ve Köyleri genelinde uygulanmıştır. Öncelikli olarak öğrencileri esas aldığı için projemiz süresi eğitim öğretim dönemi ile sınırlı olmakla birlikte kamu personellerini ve vatandaşlarımız genelini ilgilendiren kısımları ´Hayat Boyu Eğitim´ parolası ile belli bir süreye tabi olmadığından projemiz devam etmektedir.Projemiz Çelebi Kaymakamlığı Çelebi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeniyapan İlk ve Orta Okulu, Çelebi İlk Ve Orta Okulu ile Çelebi Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarafından yürütülmüştür.
MÜNAZARA YARIŞMASI FİNAL KARŞILAŞMASI VE OKUYORUM PROJESİ ÖDÜL TÖRENİ 10 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00 ´DADIR.

“OKU-YORUM” PROJESİ

FAALİYET RAPORU

 

 

Projenin Uygulandığı Yer ve Proje Süresi

Proje Çelebi İlçesi ve Köyleri genelinde uygulanmıştır.

 

Öncelikli olarak öğrencileri esas aldığı için projemiz süresi eğitim öğretim dönemi ile sınırlı olmakla birlikte kamu personellerini ve vatandaşlarımız genelini ilgilendiren kısımları ´Hayat Boyu Eğitim´ parolası ile belli bir süreye tabi olmadığından projemiz devam etmektedir.

 

Başlangıç: 10 /03/2015                      Bitiş : ...../...../....

 

Projenin Hedef Kitlesi

Projemizin öncelikli hedef kitlesi İlçemiz lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri olmakla birlikte tüm ilçe halkı projemizin hedef kitlesi dâhilindedir.

 

Proje Özeti

OKU-YORUM Projesi ile Çelebi ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırma ve bu alışkanlığın sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak OKU-YORUM projesi nicelik olarak okunan kitap sayısını ve kütüphanelerden istifade etme oranlarını artırmanın yanı sıra yapılan okumaların nitelik yönünden geliştirilmesini de hedeflemektedir. Diğer bir deyişle, proje kapsamında kitap okuma oranları artırılacak olan hedef kitleye aynı zamanda okuduğunu anlama ve anladığını ifade etme becerilerinin de kazandırılması amaçlanmıştır.

 

Ayrıca okuma alışkanlığının sadece öğrencilere has olmadığı düşüncesinden hareketle projenin hedef kitlesinin öğrencilerle sınırlı kalmaması için ilçe genelinde okuma alışkanlığı farkındalığı oluşturularak ve bu konuda tüm resmi kurumlarda okuma seferberliği ilan edilmiştir.

 

Proje Gerekçesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Dairesi Genel Müdürlüğünün Türkiye Okuma Kültürü Haritası araştırmasına göre ülkemizde yılda ortalama 7.2 kitap okunuyor. İlimizde ise yılda sadece 5.5 kitap okunuyor.

 

Her gün 20 dakika kitap okuyan bir öğrenci, yılda 7300 dakika kitap okumuş olmaktadır. Bu süre sonunda öğrenci yaklaşık 1.460.000 kelime okumuş olacaktır. Bu da 200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir. Bu sayı kişiyi kuvvetli okuma alışkanlığına sahip bir okur yapmak için yeterlidir.

 

İnsanların iletişim sağlayabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri kelimelerle mümkün olmaktadır. Etkili bir iletişim için tarafların sahip olduğu kişisel kelime servetinin de yeterli seviyede olması gerekir. Kelime servetini artırmada en etkili yollardan biri okumaktır.

 

Okuma, öğrencilerin okuldaki derslerde okuduklarını daha iyi anlamalarına, daha iyi öğrenmelerine, birbirleriyle iyi seviyede iletişim kurabilmelerine ve öğretmenin anlatmak istediğini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaktadır.

 

Okuma alışkanlığı, öğrencinin okul başarısını etkilemektedir. Etkin okuyan ve okuduğunu anlayan bir öğrencinin başarı seviyesi yüksek olmaktadır. Okuma alışkanlığının matematik, fizik gibi sayısal derslere yararı, sosyal derslere yararı kadar fazla olmaktadır. Araştırmalar okuma alışkanlığına sahip bir öğrencinin, okuma alışkanlığı olmayan aynı zeka düzeyinde bir öğrenciye göre matematik problemini %35 daha hızlı çözdüğünü ortaya koymaktadır. Bu, bir saatlik bir sınavda öğrencinin 20-25 dakika gibi çok önemli bir zaman kazanması anlamına gelmektedir.

 

Okuma alışkanlığı, öğrencilerin not ortalamalarına da yansımaktadır. Araştırmalarda okuma alışkanlığı seviyesi yükseldikçe öğrencilerin not ortalamasının da yükseldiği görülmüştür. Elbette okuma alışkanlığı ile okul başarısı arasındaki ilişkide tek etken okuma alışkanlığı değildir. Ancak güçlü okuma alışkanlığının okul başarısını büyük oranda etkilediği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

 

Okuma alışkanlığı temelde örgün eğitim sistemi içinde kazanılan bir beceridir. Öğrencilerin okul çağında bu beceriyi edinmemişlerse ilerleyen yaşlarda kazanmaları oldukça güçtür. Çocuklarda okuma eğitiminin 15 yaş sonuna kadar planlı ve sürekli bir biçimde yapılması sonucunda okuma alışkanlığı oluşmakta ve hayatları boyunca devam etmektedir.

 

Proje Amaç ve Hedeflerinin Gerçekleşme Durumları

Genel olarak öğrencilerimiz orta düzeyde ve güçlü okuma alışkanlığına sahiptir. Öğrencilerin önemli bir bölümü kitap okumayı sevmektedir. Ancak, okumayı az sevenler de küçümsenmeyecek orandadır. Proje faaliyetleriyle zayıf ve orta düzeydeki okuma alışkanlığı olan öğrencilerin bu alışkanlığını güçlendirmek, güçlü olanların bu alışkanlığı devam ettirmelerini sağlamak ve çevresine örnek olmaları amaçlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

 

Okuma alışkanlığında etkili olan çevre ve ailelere, öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmeleri konusunda katkı sağlamıştır. Türkçenin doğru ve güzel kullanılması, okuduğunu anlama ve anlatım becerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Öğrencilerin nitelikli kitap tercih etmeleri ve okumaları sağlanmıştır. Kısaca İlçemiz genelinde okuma kültürünün geliştirilmiştir.

 

Bununla birlikte bir bireyin ayda en az iki kitap okuması teşvik edilmiş, okuma hızı ve anlama becerisi arttırılmış ve ilçe ve okul kütüphanelerindeki okunmayı bekleyen ancak şimdiye kadar hiç okunmadığı için tozlanmış bir halde bekleyen kitapların tozları alınmıştır..

 

Projenin Uygulanma Yöntemi

 

Okuma alışkanlığının temelinin atılmasında temel eğitim öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Ancak çocukların okuma alışkanlığında önemli etkileri olan toplumsal ve bireysel unsurlar söz konusudur. Bu konudaki toplumsal etkenler; okumayı özendiren ve destekleyen kültürel-toplumsal yapı; araştırmaya dayalı ve okumayı teşvik eden eğitim-öğretim sistemi; okumayı öne çıkaran ve destekleyen medya sayılabilir. Bu nedenle projemiz süresince bireyin okumasını etkileyebilecek tüm unsurlar değerlendirilmiş her bir unsurun teşvik ediciliğinden yararlanılmıştır.

 

Bununla birlikte başta ilçe Kaymakamımız olmak üzere ilçe protokolünün mensuplarının da projemiz içerisine dâhil edilmesi ile konunun önemine dikkat çekilmeye çalışılmış ve söz konusu bu durumun önemli bir farkındalık unsuru olması sağlanmıştır.

 

Proje Açılışı

Çelebi İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Spor Salonunda 10/03/2015 tarihinde İlçemiz Kaymakamı ve İlçe Protokolünün katılımıyla temsili 10dk. kitap okuması ile projemiz başlatılmıştır.

 

            Kitaplıkların ‘Tozunun Alınması’

İlçemiz Halk Kütüphanesi ve okullarımızın kütüphanelerinde okunmadığı için tozlanmış tüm kitaplar okunmak üzere raflardan indirilmiş ve her kitap sırası ile bitirilmek üzere bir kişiye tahsis edilmiştir.

 

Öncelikle bilgisayar ortamında mevcut kitapların envanteri oluşturulup ve bu sayede dağıtımı yapılan kitapların proje sonunda eksilmesinin önüne de geçilmiştir.

 

Kitapların dağıtılması sürecine ilçemizde görev yapan tüm kamu personelleri de dâhil edilerek ve kitapların okunma veya okunmama durumu okullarımız öğrencilerinden seçilen gönüllüler tarafından hazırlanan takip formu üzerinden yapılmıştır. Öğrencilerden müteşekkil bu ekip, kamu personellerini kurumlara yaptıkları ziyaretler ile takip edip ve kitabı biten kamu görevlilerine yenisini takdim ettimişlerdir..

 

Her kuruma iki öğrenci görevlendirilmiştir. Öğrenciler proje ekinde yer alan ´Okuma Takip Formunu´ her bir kamu görevlisi ve öğrenci adına doldurarak takibini yapmışlardır. 

 

Nitelikli Kitap Okuma Uygulaması

Çok kitap okumak kadar, okunan kitaptan istifade etmek de önemlidir. Bu düşünceden hareketle projemiz kapsamındaki okullarımızda proje komisyonunun belirlediği 10 (On) kitabın okunması sağlanmıştır. Bununla birlikte okunan kitaptan ne ölçüde istifade edildiğinin belirlenmesi adına öğrencilerden 3 sayfa miktarını geçmeyecek şekilde yazılı özetler talep edilmiş ve ayrıca oluşturulan komisyonlar önünde okudukları kitaplar hakkında sözlü mülakata tabi tutulmuşladır. Kitap Özetleri ve sözlü mülakatlar komisyon tarafından değerlendirilip değerlendirme sonunda birinci olan öğrencilerimiz ´En Verimli Kitap Okuyan Ödülü´nü almaya hak kazanmışlardır.. İlkokul Kategorisinde; Yeniyapan İlkokulu En Verimli Kitap Okuyan 1.si,(Hasan ALTINEL - Yeniyapan İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi) Çelebi İlkokulu En Verimli Kitap Okuyan 1.si, (Neva AKYURT - Çelebi İlkokul 3/A sınıfı öğrencisi ) ortaokul kategorisinde; Yeniyapan Ortaokulu En Verimli Kitap Okuyan 1.si,(Nur Yağmur ULUĞ - Yeniyapan Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi) Çelebi Ortaokulu En Verimli Kitap Okuyan 1.si,(Ömer ŞAHİNKAYA - Çelebi Ortaokul 8/A sınıfı öğrencisi)  Lise kategorisinde; Çelebi Çok Programlı Anadolu Lisesi En Verimli Kitap Okuyan 1.si (Nigar nur YÜZÜAK  -  Çelebi Çok Programlı Anadolu Lisesi 11/A sınıfı öğrencisi) seçilmiştir.

 

             ‘Gönlü Zenginler Kitaplığı’nın Oluşturulması

Proje kapsamında hâlihazırda bulunan kitapların okunması sağlanmakla birlikte yine projemiz kapsamında (özellikle kamu personellerinden) her bir kamu personelinden okuduğu bir kitabı okumasının ardından Kaymakamlık binasında oluşturulacak ‘Gönlü Zenginler Kitaplığına’ bağışlaması istenmiştir. Bu kapsamda toplam 6 kitap bağışlanmış olup kitap bağışı devam etmektedir.

 

Okullarda ve Kamu Kurumlarında 20dk kitap okunması

Projenin başlangıç tarihinden itibaren eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda kitap okumak için her gün 20 dakika ayrılmış olup vakit çizelgeleri ile belirtilmiştir. Kitap okuma zamanı her gün bir sonraki derste olacak şekilde dönüşümlü olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte ilçemizdeki her bir kamu kurumunun mesai yoğunluğu da dikkate alınarak kurum amirlerince kişilere ait okuma zamanı çizelgesi doldurtulmuştur. Kamu personelleri arasında da tutulan Kitap Okuma Takip Kartlarına göre proje boyunca en fazla kitap okuyan personel tespit edilmiştir.( Nagihan KIRKAYAKLI Ziraat Bankası Personeli)

 

            Hızlı Okuma Kursu

Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile İlçemiz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerine yönelik Hızlı ve Etkili Okuma Kursu verilmiş olup 19 öğrencimiz kurs bitirme belgelerini ödül töreninde alacaklardır.

 

            Okumanın Başarıya Etkisi Konulu Konferans

Konferansımız 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisine ertelenmiştir.

 

Münazara Etkinliği

OKU-YORUM Projesinin önemli bir amacı hedef kitlesine anlama ve anlatma becerisi kazandırmak olarak belirlenmiştir. Bu nedenle proje süresince Proje Kurulu tarafından öğrencilerin seviyelerine uygun olarak münazara konuları tespit edilmiş ve dönüşümlü olarak öğrencilerin karşılıklı olarak münazara gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Münazara yarışmasının finali ödül törenimizde yapılacak olup 1. Çıkan grup bu esnada belirlenerek grup 1.si öğrenciler çeyrek altınla ödüllendirilecektir.

Münazara etkinliği öncelikli olarak lise öğrencilerimize arasında yapılmış olup İlçemiz Çelebi Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören 46 öğrenci arasından üçer kişiden oluşan münazara grupları oluşturulmuş ve gruplar yapılan eşleşme ile turnuva şeklinde düzenlenmiştir. Final Yarışması konusu Sosyal Medya insanı soyutlar mı? Sosyalleştirir mi? ‘dir.

İlçede ´Kitaplı Hava Sahası´ oluşturma

İlçemiz kamuya açık mekânlarından birinde kitap okuma noktası oluşturulması, tespit edilen bu noktaya seyyar bir kitaplık ve kitap okunabilecek masa ve sandalye konulması, kitap okuyan vatandaşlarımıza kitap okumaları esnasında çeşitli ikramlar sunulması, bu noktaya habersiz ziyaretler gerçekleştirilerek, proje kurulunun belirlediği sürpriz hediyeler bu ziyaret esnasında orada kitap okumakta olan vatandaşlarımıza takdim edilmesi planlanmıştı. Ancak mevsim şartları da göz önünde bulundurularak daha sonraki yıllarda uygulanmasına karar verilmiştir.

           

Projeye ilişkin tanıtıcı afişlerin hazırlanması 

 Proje kapsamında düzenlenecek yarışmaların ve projenin tanıtımı ve duyurulması amacıyla dikkat çekebilecek afişlerin tasarlanmış ve ilçenin önemli noktalarında sergilenerek ilan edilmiştir.

            Projeyi Yürütecek Kurum / Kuruluşlar

Projemiz Çelebi Kaymakamlığı Çelebi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeniyapan İlk ve Orta Okulu, Çelebi İlk Ve Orta Okulu ile Çelebi Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarafından yürütülmüştür.   

Faaliyetler

FAALİYET PLANI

Süre

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Proje Açılışı

 

10.03.2015

Gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

Projede görev alacak öğrencilerin tespiti ve görev dağılımı

 

Gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

Kitaplıkların Tozunun Alınması ( Mevcut Kitapların oluşturulacak öğrenci ekipleri tarafından dağıtılması ve takibinin yapılması)

 

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

 

 

 

Nitelikli Kitap Okuma Uygulaması

 

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

 

 

 

Gönlü Zenginler Kitaplığının Oluşturulması

 

 

 

Kısmen Gerçekleştirildi

 

 

 

Okuma Seferberliği ve Günlük 20dk Kitap Okuma

 

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

 

 

 

Hızlı Okuma Kursu

 

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

 

 

 

Okumanın Başarıya Etkisi Konulu Konferans

 

Gerçekleştirilemedi.

 

 

 

 

 

Münazara Etkinlikleri

 

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

Gerçekleştirildi

 

 

 

Kitaplı Hava Sahası Oluşturma

 

 

Hava Muhalefeti

Nedeniyle

Ertelendi.

 

 

Ödüllendirme

 

 

 

 

Gerçekleştirildi

 

 

Afişlerin Hazırlanması

 

Gerçekleştirildi

 

 

 

 

 

 En Çok Kitap Okuyan Ödülü (Sayfa Sayısı):

            Proje kurulunun belirlediği sürpriz hediyeler

100 TL lik hediye çeki

Münazara Yarışması 1. Olan Grup Ödülü:

            Her Bir Grup Üyesi İçin Bir Çeyrek Altın

En Verimli Kitap Okuyan İlkokul 1.si Ödülü:

            150 TL’lik Hediye Çeki

En Verimli Kitap Okuyan Orta Okul 1.si Ödülü:

            8GB 7"  Tablet

En Verimli Kitap Okuyan Lise 1.si Ödülü:

            16GB 10.1" Tablet

Kitaplı Hava Sahasında Okuma Yapanlar Ödülü    

Proje kurulunun belirlediği sürpriz hediyeler

Fatih Mahallesi Çelebi /Kırıkkale - 0318 414 51 65

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.